Eva Guillén

Welcome To The eva Guillén artist & musician site

Refund and Returns Policy:

Who we are – Vilka vi är:

Vi är Eva Guillén, den originala hemsidan för konst av Eva Guillén.

We are Eva Guillén, the original homepage for art made by Eva Guillén.

Contact (För Kontakt): eva.guillen@mail.com

Or try to call (Eller försök ringa): 046(0)707320782

If you are not content with your art piece, please let me know: eva.guillen@mail.com

Om du inte är nöjd med din tavla, snälla låt mig veta: eva.guillen@mail.com

If you want to send the art piece back, you have to pay the shipping, back.

Vid det att du vill skicka tillbaka din tavla, står du för returporto.

When the art piece is returned. Then you get all of your money back.

När returen anlänt till mig, får du samtliga dina pengar tillbaka.

If the art piece, you send back, is in bad shape, or been misstreated, we don´t pay no money back.

Om din tavla, sändes tillbaka i dålig kondition, eller blivit misshandlad, så betalar vi inte några pengar tillbaka.

GDPR:

The General Data Protection Regulation, or General Data Protection Regulation, better known as GDPR, is a European regulation that regulates the processing of personal data and the free flow of such data within the European Union.

Dataskyddsförordningen, eller allmänna dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR, är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

Cookies:

Cookies are small pieces of text sent to your browser by a website you visit. They help that website remember information about your visit, which can both make it easier to visit the site again and make the site more useful to you.

Cookies är små textbitar som skickas till din webbläsare av en webbplats du besöker. De hjälper den webbplatsen att komma ihåg information om ditt besök, vilket både kan göra det lättare att besöka sidan igen och göra sidan mer användbar för dig.

Varukorg