Colors of Gaia

Med tanke på att jag är en miljövän, så anser, jag, att jag har skyldighet, att agera så att jag omställer samtliga instanser, av mitt liv, till ett bättre levande. Därför kommer jag att skapa en ny porfolio, med inspiration från den här hemsidan: Jordfärger, från Gaia, Jorden. Vår Pacha Mama.

Varukorg